Spółka Best Price Product uzyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 1.5.2 "Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu" poprzez realizację projektu: "Zwiększenie konkurencyjności Firmy Best Price Product Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii lakierowania mebli dzięki użyciu zaawansowanej linii malarskiej"